Tag Archives: thảo luận quảng cáo

Đại biểu quốc hội thảo luận về quảng cáo

Đại biểu quốc hội thảo luận về quảng cáo
Tại buổi thảo luận tổ, nhiều đại biểu đề xuất cần có biện pháp quản lý chặt đối với những ...