Tag Archives: màu sắc trong quảng cáo

Kỹ thuật chọn màu cho bảng quảng cáo

Kỹ thuật chọn màu cho bảng quảng cáo
Màu đỏ: Màu đỏ là một màu tượng trưng cho hành động, ấm áp, quyền lực, sự phấn khích, lửa, ...