Tag Archives: indecal

In decal lưới

In decal lưới
Nếu như đề can thông thường khi dán sẽ che khuất tầm nhìn qua kính thì đề can lưới (Với ...