Tag Archives: cuộc chiến quảng cáo

Cuộc chiến quảng cáo mì gói giữa các hãng

Cuộc chiến quảng cáo mì gói giữa các hãng
Giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông lớn từng tham gia vào nhiều chiến dịch quảng cáo ...