Tag Archives: chữ nổi bằng mica

Chữ nổi mica

Chữ nổi mica
Hiện nay, theo phương án gia công chữ nổi mica có thể chia thành các hình thức như sau: Chữ ...